Algemene voorwaarden JR meat&steak

JR meat&steak is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als JR meat&steak uw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Prijzen en kosten

De prijzen van JR meat&steak producten zijn inclusief 9% btw. De prijzen die op de websites en op social media en binnen een straal van 15 km van puttershoek zijn de bezorgkosten gratis. Word er gebruik gemaakt van aangepaste bezorgkosten of buiten de straal van 15 km van wordt er gewerkt via postcode zone,s een,zijn postcode,s 3271,3273,3274,3295,3297,3299,3291 is gratis en zone twee 16 en 25 km postcode,s 3281,3282,3292,3293 € 7,50 en zone drie 26 en 40 km postcode,s 3264-5,3267,3284,3293,2991,3000,3313,3131,3356,3281,3260-3263,2991 €12,50, daar buiten worden andere afspraken gemaakt € 0,19 per gereden km,word er gebruik gemaakt van een kok om te bakken dat kost €32,50 per uur met een mimimum van twee uur en de kosten voor warmhoud materiaal kost €15 per party.Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Levering

JR meat&steak betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het bezorgen van de bestelde producten, Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden vanwege een vertraging, dan krijgt u daar zo spoedig mogelijk bericht van.
JR meat&steak bezorgt BBQ producten en salades van af 10 personen en buffetten vanaf 20personen.

Bezorgadres en leveringsservice

U kunt de bestelling thuis laten bezorgen of op een andere locatie. Wij leveren niet op postbusadressen. Bestellingen worden alleen geleverd in Nederland, Indien er niemand aanwezig is bij het bezorgen, is JR meat&steak gemachtigd de bestelling mee retour te nemen en de kosten aan u door te berekenen.

Herroepingsrecht

Voor uw aankopen geldt een annuleringstermijn van 5 dagen voor levering. Dit betekent dat u de mogelijkheid hebt zonder verplichtingen van uw kant de bestelling kosteloos te laten annuleren. Indien de bestelling al betaald is, krijg je je geld in dat geval binnen 14 dagen terug.

Wil u een wijziging in uw bestelling doorvoeren, dan kan dit ook tot 4 dagen van tevoren doorgegeven worden. Wordt de prijs hierdoor verhoogd dan kunt u het resterende bedrag contant betalen bij de bezorgchauffeur of overmaken via Ideal. Wordt de prijs hierdoor verlaagd, dan zal het bedrag contant teruggegeven worden door de bezorgchauffeur, tenzij anders is afgesproken. Als u een verkeerde bestelling ontvangt, dient u contact op te nemen met JR meat&steak. In overleg met JR meat&steak wordt dan gekeken naar de beste oplossing.

Transportgarantie

Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt door JR meat&steak. Als u tijdens het aannemen of vóór het openen van uw bestelling schade constateert, neem dan contact op met JR meat&steak. Als u de bestelling al hebt aangenomen / geopend op het moment dat u de schade constateert, neem ook dan contact op met JR meat&steak.

Reclamatie en consumentenbescherming

Mocht u niet tevreden zijn over de producten of diensten van JR meat&steak, aarzel dan niet om contact met JR meat&steak op te nemen. Mocht u een klacht hebben over de geleverde bestelling of de dienstverlening, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Een bij JR meat&steak ingediende klacht wordt binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst door JR meat&steak beantwoord en verwerkt. De klachtafhandeling binnen JR meat&steak heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen.

Betalingsvoorwaarden

Bij JR meat&steak kunt u op verschillende manieren betalen: contant bij levering( boter bij de vis)of van tevoren via i deal of credit card,bij toch te laten betaling word er 10% erbij berekend na een eerste aanmaning, Hier wordt niet van afgeweken, tenzij onderling andere afspraken zijn gemaakt.

Kosten te late betalen

Wat in pricinpe niet kan, zie betalings voorwaarden, laat het toch voorkomen, dan wordt er 10% erbij berekend na de eerste aanmaning,zijn er noganderen kosten die gemaakt zijn door JR meat&steak, zij ook voor de klant!!!

Bedrijfsinformatie

Privacywetgeving (AVG) JR meatandsteak gaat zorgvuldig met u adres gegevens om en zal die niet met derde delen.

JR meat&steak is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 61239682
BTW-nummer: NL001643817B63
Tel 06-12433891